Prof. Dr. Ayhan Olcay

KARDİYOLOJİ UZMANI

Prof. Dr. Ayhan Olcay

Tıp Fakültesini 1998 yılında Marmara Tıp Fakültesinde bitirdim. Kardiyoloji ihtisasımı İstanbul Tıp Fakültesinde 2004 yılında tamamladım. 2013 yılında docent ve 2019 yılında Kardiyoloji Profesörü ünvanını aldım. Halen Kardiyoloji alanında hasta tedavisi ve girişimsel kardiyoloji işlemlerine devam etmekteyim. Akademik ve sağlık inovasyonu alanındaki çalışmalarımı Macaristan’da kurucu ortağı olduğum bir Ar-Ge şirketinde sürdürmekteyim.


Tedavi Alanlarım Nelerdir?
Gündelik hastane pratiğimde genel kardiyoloji pratiği ve girişimsel kardiyolojik işlemlerle hasta tedavisi ile ilgilenmekteyim.


İyi bir hekimde dört nitelik vardır. Nezaketle dinlemek, akıllıca konuşmak, dikkatlice düşünmek ve tarafsızca karar vermek.
 ~Socrates


Uzmanlık Alanlarım

Kalp damar tıkanıklıkların teşhisinde koroner anjiyografi ve kalp darlıklarının tedavisinde koroner stent işlemi. Hasta konforu açısından büyük rahatlık sağlayan el bileğinden (radyal) anjiyografi ve stent işlemi.

Alt ve üst ekstremite damar tıkanıklıkları teşhis ve tedavisinde anjiyografi, ilaçlı balon ve stent işlemleri.

Aort anevrizmalarının anjiyografi yöntemi ile tedavisi.

Farklı sebeplerle kalp yetersizliği olan hastaların teşhis, tedavi ve takibi.

Romatizmal veya yaşa bağlı kalp kapak hastalıklarının teşhis ve tedavisi.

Medya

Yazılarım

Kalp Damar Problemlerinde El Bileğinden (Radyal) Anjiyografi

Kalp Krizinde Neden Acil Anjiyografi ve Stent ?

Ağır Metaller ve Etkileri!
Vücutta Neye Yol Açar?

Başarılı Bir Kardiyoloji Merkezi Organizasyonu

Eriyebilen Stentler Geleceğin Teknolojisi Fakat Şu An İçin Riskli !