Kalp Krizinde Neden Anjiyografi ve Stent ?

  • Kalp krizi acil bir durumdur, ölümcül ritim bozuklukları kalp krizinin ilk bir kaç saatinde ölümün başlıca sebebidir. 


  • Tedavinin amaçları kalp krizinin ilerlemesini durdurmak, kalp hasarını en az düzeyde tutmak, iyileşebilmesi için kalbin taleplerini azaltmak ve komplikasyonları önlemektir.
kalp-krizi
Kalp Krizinde zaman kalp kasıdır !!!!

Eğer hasta ilk 12 saat içinde gelmiş ise tıkalı damarın açılması ile kalp kasının ölmesi önlenebilir. Bunun 2 yöntemi vardır:
- Damardaki tıkanmadan sorumlu pıhtıyı eritmek (trombolitik tedavi),
- Tıkalı bölgeyi balon+stent ile açmak (anjiyografi yöntemi/primer PTCA).

Tıkanan koroner arterleri açmak için hasta erken gelmiş ise öncelikle acil koroner anjiyoplasti (balon) uygulanır ve anjiyoplastiden sonra koroner arterin açık kalması için stent adı verilen çelik bir kafes yerleştirilir.

Bu olanağın olmadığı merkezlerde trombolitik tedavi uygulanır.