Članci

Zašto hitna angiografija i stent u srčanog udara?

Srčani udar je hitan slučaj; fatalni poremećaji ritma su vodeći uzrok smrti u prvih nekoliko sati srčanog udara...

Organizacija uspješnog kardiološkog centra

Šta mislite da su osnove uspješnog strukturiranja i organizacije srčanog centra? Iz vaših iskustava...

Teški metali i njihov uticaj na naše zdravlje

Metali su prirodne komponente koje se nalaze u ekosistemu. Metali su prisutni u atmosferi, kori i vodenim resursima....

Transradijalna angiografija u kardiovaskularnim problemima

Termin angiografija često uzrokuje da se pacijenti osjećaju tjeskobno i uplašeno. Većina ljudi iskusi mogućnost stenoze nakon toga...

Rastvorljivi stentovi su tehnologija budućnosti, ali rizični za sada!

Stentovi koji se postavljaju u srce i koriste za održavanje koronarnih sudova otvorenim su obično čelični kavezi napravljeni od metala...