Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu

Wolff-Parkinson-White (WPW) nedir ?

WPW kalbin üst boşlukları (atriyumlar) ile alt boşlukları (ventriküller) arasında kısa devre yapan bir bağlantının olmasıdır.

Normal olarak kalbin içerisindeki elektrik sinyali atriyumlardan ventriküllere atriyoventriküler düğüm denen yol üzerinden geçer. Elektrik sinyali yol boyunca kalp hücrelerini uyarır ve kalp kasılması gerçekleşir. Kalbin etkili bir şekilde kan pomplayabilmesi için elektrik sinyalini kalp içerisinde koordine bir şekilde ilerlemesi gereklidir.

WPW’de kalbin üst ve alt boşlukları arasındaki bağlantı elektrşk sinyalinin iletilmesinde kısa devre oluşturur. Kısa devre nedeni ile kalp 70-80/dak atım hızı yerine 200/dak’dan daha hzılı bir ritim ile atmaya başlar.

Nasıl oluşur ?

Kısa devre yapan bağlantı doğuştan vardır ve nedeni bilinmemektedir. Belirtileri 1 yaşından 60 yaşına kadar olan dönemlerde çıkabilir.

Belirtileri nelerdir ?

Birçok WPW’li hastanın belirtisi yoktur. Supraventriküler taşikardi (SVT) geliştiğinde en önemli belirti çarpıntıdır. Göğüste, boğazda ve boyunda atma hissiniz olabilir. Bazı durumlarda kalbin çok hızlı atmasına bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma görülebilir.

Genel olarak WPW hayatı tehdit etmez. Fakat bazı durumlarda atriyal fibrilasyon denen ritim problemi gelişir ve kısa devreden kalbin alt boşlukalrına çok hızlı bir ritim ulaşarak pompalamanın tamamen durmasına neden olabilir. Bu durum nadir olarak görülür.

Nasıl teşhis edilir ?

Kalbinizin elektrik aktivitesini ölçmek için EKG’niz çekilir. EKG’de WPW’nin karakteristik görünümü teşhisi koydurur. Eğer EKG’de WPW lehine bulgu yok ise teşhis elektrofizyolojik çalışma (EPS) ile konur. EPS kalbin ileti sistemini ontrol eder ve kısa devre yapan bağlantıyı bulmaya yarar.

WPW’de yapılan ekokardiyografi bazı hastalarda kalp ve kapaklarda bozukluklar gösterebilir.

Nasıl tedavi edilir ?

Şikayeti olmayan veya kısa süreli olan hastalar tedaviye ihityaç duymaz. Hızlı ve düzensiz ritimler çoğunlukla ilaç ile tedavi edilebilir. İlaç tedavisinin işe yaramadığı durumlarda kalbe kısa elektrik şok verilerek ritim normale çevrilebilir.

Şikayetleriniz ciddi ve sık oluyor ise “radyofrekans ablasyon” denen yöntem ile kısa devre ortadan kaldırılabilir. Ablasyon sırasında kasık bölgesinden bir kateter yerleştirilir ve bu kateter aracılığı ile kısa devre yapan yol yakılarak ortadan kaldırılır.

Uygun tedavi ile ritim probleminiz kontrol edilebilir ve normal bir yaşam sürebilirsiniz.