Ventriküler Taşikardi

Ventriküler taşikardi nedir ?

Ventriküler taşikardi (VT) kalbin çok hızlı atmasına ve atımların uygun olmayan odaktan çıkmasına neden olan bir ritm problemidir.
İstirahat halinde kalp atım sayısı 50-100/dak iken taşikardi 100/dak üzerindeki kalp ritimlerinin genel adıdır.
Normal kalp atımı kalbin sağ kulakçığının üst tarafında (sağ atriyum) başlar. VT’de ise ritm karıncıklardan (ventrikül) çıkar. VT’lerin çoğunda kalp ritmi 120-170 arasında değişir.

İki çeşit VT vardır:

> VT atağı 30 saniyeden fazla sürüyor veya başdönmesi, bayılmaya neden oluyor ise “sustained VT” olarak adlandırılır. Sustained VT’li hastalar ani ölüm riski altındadır ve her zaman tedavi edilmelidir.
> VT atağı 30 saniyeden kısa ve eşlik eden baygınlık hissi, bayılma yok ise “nonsustained VT” olarak adlandırılır ve daha az risklidir. Nonsustained VT daha az riskli bir durum olmasına rağmen daha önce kalp krizi geçirmiş ve kalp kası zayıflamış hastalarda ani ölüm riski artmıştır.

Nasıl oluşur ?

Kalp hızında daha önceki hasara bağlı yavaşlamalar, bazı ilaçlar, geçirilmiş kalp krizi gibi nedenlerle kalbin elektrik sisteminde kısa devreler oluşabilir. Oluşan kısa devreler çok hızlı kalp ritmine (VT) neden olur.

VT aşağıdaki kişilerde oluşabilir:

> Daha önceki kalp krizi kalp kasına ciddi hasar verdiği durumlarda. VT kalp krizinden haftalar veya aylar sonrasında gelişebilir. Ani ölüm riskiniz artmıştır bu yüzden tedaviye ihtiyacınız vardır.
> Ciddi kalp yetersizliği
> Kalbin genişlemesine neden olan dilate kardiyomiyopatide (İdiopatik Dilated Cardiomyopathy)
> Kalbin duvarlarının aşırı kalınlaşması ve bazı durumlarda kalpten kan pompalanmasını engelleyen hipertrofik kardiyomiyopati (HCM),

Belirtileri nelerdir ?

VT’si olan hastalardaki şikayetler sıklıkla:

> Halsizlik ve tansiyon düşüklüğü ile terleme
> Göğüs ağrısı
> Bayılma
> Göğüs içerisinde şiddetli atma
> Nefes darlığı

Nasıl teşhis edilir ?

Kalbin elektriksel aktivitesini ölçen EKG VT tanısında en önemli tetkiktir. VT atağı sırasında çekilen bir EKG her zaman ritm bozukluğunu yakalayabilir. Eğer çarpıntı sık olarak gelmiyor ise 24 ve 48 saatlik EKG kaydı yapan Holter aleti çarpıntıyı belirlemek için kullanılabilir. Uzun süreli kayıt yapan Holter sistemi üzerinizde takılı iken aletin düğmesine basarak sinyal verebilirsiniz böylece sonuçlar değerlendirilirken şikayetiniz sırasında çarpıntınız olup olmadığı anlaşılır.

Bazı durumlarda elektrofizyolojik çalışma (EPS) yapılarak VT tanısı konur. EPS’de kasık bölgesinden yerleştirilen ince kateter ve elektrotlar ile kalp uyarılarak VT oluşturulmaya çalışılır.

Nasıl tedavi edilir ?

VT’ye neden olan altta yatan kalp kapak hastalığı, koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği öncelikle tedavi edilir.

VT ilaç, intracardiyak defibrilatör (ICD) veya ikisinin kombinasyonu ile tedavi edilir. ICD taşikardiyi tanıyıp elektrik şok vererek kalp ritmini normale çevirir. Beta bloker, Sotalol ve Amiodarone VT’de en etkili ve sık kullanılan ilaçlardır.

VT etkileri ne kadar sürer ?

Sustained VT’niz var ise muhtemelen ömür boyu tedavi olmanız gerekecektir.

Nasıl engellenebilir ?

En iyi korunma yöntemi kalp dostu bir yaşam tarzıdır:

> Sağlıklı bir diyet ile beslenin.
> Doktorunuzun önerilerine uygun olarak düzenli egzersiz yapın.
> Sigara içmeyin.
> Kahve ve diğer kafein içeren maddelerin alımını kısıtlayın.
> 40 yaşından sonra düzenli sağlık kontrolleri yaptırın.
> Doktorunuzun önerdiği tüm ilaçları alın. Sustained VT bazı durumlarda ilaç ile baskılanabilir.

Doktorunuzun önerilerine uyunuz. Tedavi altıda iken şikayetiniz olur ise hemen doktorunuzu arayınız.