Uzun QT sendromu (LQTS)

Uzun QT sendromu nedir ?

Uzun QT sendromu bir kalp hastalığıdır. Hastalık adını hastaların EKG’sinde görülen karakteristik bulgudan alır. Hastalık emosyonel ve fiziksel stres sonrasında hayatı tehdit edici ritim problemlerine neden olabilir. Tedavi edilmediğinde uzun QT hastalarının yarısı 10 yıl içerisinde hayatını yitirmektedir.

Nasıl oluşur ?

Uzun QT doğumsal bir hastalıktır ve genellikle ailevi olarak görülür. Bu bozuklukta kalbin sodyum ve potasyum kullanımı etkilenmiştir ve aralıklı olarak ritim problemleri ortaya çıkar. Hastalığı yapabilecek birçok genetik bozukluk saptanmıştır. Hastalık çok hızlı kalp ritmine ve şikayetlere neden olur ve en sık olarak çocukluk ve regenlik döneminde ortaya çıkar.

Belirtileri nelerdir ?


En önemli belirti herhangi bir stres ile gelen bayılmadır. Şuur kaybı kısa sürelidir ve düşme, yaralanmalar görülebilir. Bazı hastalarda düşme ile sara nöbeti görülebilir ve bu hastalar epilepsi tanısı ile tedavi görebilir. En ciddi belirti şuur kaybı ve sonrasında ölümdür.

Uzun QT’li hastaların bazen belirgin şikayetleri olmayabilir. Şikayetler olmasa bile hastalar ciddi ritim problemi riski altındadır.

Nasıl teşhis edilir ?

Doktorunuz şikayetlerinizi dinledirkten sonra özellikle ailede ani ölümler ve bayılmalar var ise hastalıktan şüphelenecektir. Bayılmalar emosyonel veya fiziksel stres ile oluşuyor ise uzun QT araştırılmaldır. Hastalık ailevi olduğu için diğer aile bireylerinin de EKG çekilerek taranması gereklidir.

EKG kalbin elektriksel aktivitesini ölçer. Uzun QT’niz var ise EKG’deki QT zamanında uzama görülür. EKG’de uzun QT olması ritim problemleri olasılığını arttırır.

Nasıl tedavi edilir ?

Uzun QT’li hastaların kalpleri adrenalin benzeri kimyasallara çok duyarlıdır. Vücuttaki adrenalin benzeri kimyasallar bloke edildiğinde ritim problemleri daha az görülür. Beta bloker denen ilaçlar bunu yapar ve ritim problemlerini azaltır. Çoğu hasta kalp ritmini arttıran kalp pilinden fayda görür. Beta bloker ve kalp ritmini arttırmak için kalp pili kullanımı uzun QT’deki ritim problemlerini büyük oranda zaltmıştır. Bazı hastalarda “implantable cardioverter defibrillator (ICD)” takılması gerekmektedir. ICD kalp ritmini izleyen ve hayatı tehdit edici bir ritim problemi çıktığında müdahale eden bir alettir.

Uygulanan tedaviler ile uzun QT sendromlu hastalar normal bir yaşam sürebilmektedir. Uzun QT’li çoğu hasta fiziksel olarak aktif olabilir ve belirtileri olmadan stresi kaldırabilir.

Doktorumu ne zaman aramalıyım ?

Doktorunuz tedavinizi ve fiziksel aktivitenizi gerektiği şekilde ayarlayacaktır. Uzun QT hastalığınız var ve baygınlık hissi veya bayılmalarınız var ise doktorunuzu arayınız. Kısa süreli çarpıntı ataklarınız olması durumunda da doktorunuzu aramalısınız.