Patent Duktus Arteriosus (PDA)

PDA nedir ?

PDA iki büyük kan damarı arasında doğuştan bulunan ve doğum sonrası kapanması gereken bağlantının kapanmaması durumudur. Her bebek kalpten çıkan ve pulmoner arter, aorta diye adlandırılan iki büyük damar arasında bağlantı ile doğmaktadır. Bu kanal “ductus arteriosus” diye adlandırılır. Pulmoner arter kalbin sağ karıncığından (sağ ventrikül) akciğerlere kan taşır. Aort damarı ise kalbin sol tarafından tüm vücuda kan sağlayan ana damardır.

Normal olarak kanal doğum sonrası 3 gün içerisinde kapanır. Kanalın kapanmadığı durumlarda aort damarından vücuda dağılması gereken kanın bir kısmı kanaldan geçerek pulmoner artere ve ordan da tekrar akciğerlere gider. Prematüre bebeklerde bu kanalın kapanmaması sık görülür fakat normal bebeklerde bu durum nadirdir. Nadiren bu açıklık hayatın ileri dönemlerine kadar belirlenmeyebilir.

Nasıl oluşur ?

Prematüre bebeklerde akciğerler iyi gelişmediği için akciğere giden damarlardaki basınç düşmez ve kanaldan kan akımı olduğu için kapanmaz. Normal doğan bebeklerde ise sebep tam olarak bilinmemektedir.

Belirtileri nelerdir ?

Kanalda küçük bir açıklık olan bebeklerin steteskop ile duyulan üfürüm dışında şikayeti yoktur. PDA geniş ise bebekler iyi gelişmez, nefes darlıkları olur, efor sırasında (ağlama, beslenme) terlerler. İleriki yaşlardaki çocuklar ise akranları kadar koşamaz ve sık akciğer enfeksiyonu geçirirler.

Nasıl teşhis edilir ?

PDA’lı bebeklerin çoğunda steteskop ile dinlendiğinde üfürüm saptanır. Bazı PDA’larda ise üfürüm duyulmaz. Ekoakrdiyografik incelemede PDA belirlenebilir. PDA’lı bebeğin akciğer filminde akciğerlere giden kanda artış dikkati çeker.

Nasıl tedavi edilir ?

Prematüre bebeklerde PDA haftalar veya aylar içerisinde kendiliğinden kapanır. PDA’sı kapanmayan bebeklerde ise cerrahi müdahale gereklidir.

PDA üç şekilde kapatılabilir. Birinci yöntemde cerrah koltuk ltından küçük bir delik açarak kaburgaları kesmeden PDA’yı bulur ve kanalı bağlayarak ameliyatı yapar.

Torakoskopik cerrahi denilen İkinci yöntemde ise bebeğin göğüs kafesine küçük tüpler yerleştirilir ve küçük aletler ile ameliyat yapılır.

Üçüncü yöntemde ise kasıktan ince tüpler yerleştirilir ve kanal içerisine ilerletilir. PDA içerisine “coil” denen aparat yerleştirilir ve kan akımı durdurulur. Bu yönteme kalp kateterizayonu denir.

Tedavi seçenekleriniz doktorunuz ile görüşün.

Etkiler ne kadar sürer ?

Ameliyatın riskleri düşüktür ve problem bir kerede düzeltilerek çocuğun normal hayatını sürdürmesi sağlanır.