Masum Üfürüm (Çocukluk Çağında)

Masum üfürüm nedir ?

Üfürüm kalpte kan akımları sırasında doktorun steteskop ile duyduğu sestir. Masum üfürüm ise kalp ve damarlar tamamen normal olduğu halde duyulan üfürümdür. Çocukluk çağında birçok masum üfürüm görülür. Çocuklukta farklı dönemlerde üfürüm duyulur but erişkinlerde üfürm nadirdir.

Masum üfürmler aynı zamanda fonksiyonel, normal, vibratuar veya fizyolojik olarak da adlandırılır ve zararsızdır. Çocukluk döneminde sıktır ve aralıklarla kaybolup ortaya çıkabilirler. Üfürüm ateş ve kansızlık nedeni ile ortaya çıkabilir ve bu etkenler ortadan kalktığı zaman kaybolabilir. Masum üfürmler herhangi bir probleme neden olmaz ve erişkin dönemde kaybolur.

Nasıl oluşur ?

Üfürümler kanın türbülans yaparak kalp içerisinde akması ile oluşan seslerdir. Üfürüm kalbin ayrı noktalarında ve damarlarında oluşabilir. Kalp kapakları açılıp kapandığında kalp karakteristik bir ses çıkarır fakat bunlar arasında normalde ses duyulamaz. Masum üfürüm bu sesler arasında anormal olarak duyulur fakat tamamen zararsızdır.

Nasıl teşhis edilir ?

Doktorunuz çocuğun gelişimi hakkında bilgi isteyecek ve kalbini steteskop ile dinleyecektir. Doktorunuz çocuğun akranları gibi egzersiz yapıp yapamadığını soracaktır.

Masum üfürümlerin sesi karakteristiktir ve doktorunuz masum üfürüm ile başka bir üfürüme bağlı farkı anlayacaktır. Masum üfürüm için herhangi bir test gerekmez.

Masum üfürmler ne kadar sürer ?

Bazı masum üfürümler bebeklikte başlayıp altı aydan kısa sürer. Diğer masumüfürümler çocuklukta başlayıp erişkinlik dönemine kadar devam eder. Diğer masum üfürmler her yaşta görülebilir. Doktorunuzdan çocuğunuzdaki üfürümün ne zaman geçeceği ile ilgili bilgi isteyiniz.

Nasıl tedavi edilir ?

Masum üfürüm tedavi gerektirmez. Çocuk normal sportif aktivitelere katılabilir, herhangi bırı kıstlamaya gerek yoktur.