Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati nedir ?

Kardiyomiyopati kalp yetersizliğine neden olan kalp kası bozukluğudur. Başlıca üç tip kardiyomiyopati vardır: Dilate, Hipertrofik, Restriktif.

Dilate kardiyomiyopatide kalp kası zayıflar ve giderek kalp pompa fonksiyonunu yitirir. Kalp kanı ileri doğru pompalayamadığında sol ventrikülde kan basıncı artar ve kalp genişlemeye başlar. Dilate kardiyomiyopatide genişleme aylar ve yıllar içerisinde olur. Genişleme ise basınç ne kadar artarsa artsın bir noktaya kadar olup durur.

Hipertrofik kardiyomiyopati’de (HCM) kalp hücreleri büyümeye başlar ve kalp duvarları kalınlaşır. Kalp duvarları belirli bir kalınlıktan sonra yeterli kan pompalayamaz. Kalınlaşmış kalp duvarları çok sertleşir ve kalbe kan doluşu zorlaşır. Aşırı büyüyen kalp kası kalbin şeklinide bozar. Bazı hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda hipertrofiden sonra kalp kası bilinmeyen bir nedenden dolayı genişlemeye başlar. Kalp genişler ve dilate kardiyomiyopatideki hale gelir.

Restriktif kardiyomiyopatide ise kalp kası içerisinde anormal birikmeler oluşur, kalbin iç duvarında bir nedbe dokusu oluşur ve kalp kası çok sert bir hale gelir. Restriktif kardiyomiyopati en nadir görülen kardiyomiyopati tipidir.

Kardiyomiyopati nasıl oluşur ?

Koroner arter hastalığı kalbe giden kan akımını engeller ve kalp kasının zayıflamasına neden olur. Koroner arter hastalığı dilate kardiyomiyopatinin en sık sebebidir. Bazı kalp hücreleri zarar gördüğünde diğer hücreler daha fazla çalışmak zorunda kalır fakat zamanla onlarda zayıflar.

Kokain kullanımı ve yoğun alkol tüketimi de kalp kasını zayıflatır. Kemoterpide kullanılan Adriamisin ve benzeri ilaçlar kalp kasını zayıflatabilir.

Kalp kasında zayıflama ve kalpte genişleme bilinmeyen nedenler ile de ortaya çıkabilir. Kalpteki genişlemenin sebepsiz ortaya çıktığı duruma idiopatik dilate kardiyomiyopati denir.

Kontrolsüz yüksek tansiyon kalbin iş yükünü arttırır ve kalp kası kalınlaşarak hipertrofik kardiyomiyopati oluşabilir.

HCM genelde ailevi bir hastalıktır. Kalp kasının büyümesini kontrol eden bir takım proteinlerdeki bozukluklardan kaynaklanabilir.

Birçok hastalık (enfeksiyonlar, bazı kanser türleri, amiloidoz) kalbin iç yüzünde nedbeleşmeye neden olabilir. Bu nedbeleşme restriktif kardiyomiyopatiye neden olur.

Belirtiler nelerdir ?

Kardiyomiyopati şikâyete neden olmayabilir. Bazı durumlarda ise göğüs ağrısı, eforla veya gece gelen nefes darlığı, bacaklarda şişlik, bayılma görülebilir.

Nasıl teşhis edilebilir ?

Doktorunuzun muayene ve detaylı sorgulaması en önemli basamaktır. Akciğer filminiz çekilebilir. Elektrokardiyografide anormallikler görülebilir. 24 saatlik EKG kaydı yapan aletler ile yapılan incelemede kalbinizde ritim problemleri görülebilir. Ekokardiyografi ile kalp duvarları ve boşlukları incelenebilir.

Hastalık ailevi olarak görüldüğü için doktorunuz ailenin diğer bireylerinin de muayene edilmesini isteyecektir.

Nasıl tedavi edilir ?

Tedavi kardiyomiyopati türüne ve sebebine göre değişir.

Beta bloker ve kalsiyum kanal blokeri denen ilaçlar kullanılarak kalp kasının gevşemesi sağlanır ve kalınlaşmanın neden olduğu tıkanıklık azaltılır. Doktorunuz damar gevşetici ilaçlar ( örneğin ACE inhibitörü) verebilir bu sayede damarla açılır ve kalbin iş yükü azaldığından daha rahat çalışabilir. Bu tedavi kan basıncını düşürebilir.

Doktorunuz aynı zamanda kan sulandırıcı ilaçlar verebilir böylece kan damarlarında tıkanıklıklar ve felçler önlenir.

Kalbin aşırı kalınlaştığı bazı hastalarda miyektomi denilen tıkanıklık yapan kas kitlesini azaltmaya yönelik ameliyatlar yapılabilir. Bazı hastalarda bu işlem ameliyata gerek kalmadan kateter yöntemi ile de yapılabilir. Bazı hastalarda kalp pili takılarak kalp vurusunun yönü değiştirilerek kalınlaşmasının neden olduğu tıkanıklık azaltılabilir. Bazı durumlarda implantable cardioverter defibrillator (ICD) denen cihazlar yerleştirilerek ölümcül ritim problemleri tedavi edilir.