Kalp Dışı Göğüs Ağrısı

Kalp dışı göğüs ağrısı nedir ?

Kalpten kaynaklanmayan göğüs ağrısı nonkardiyak göğüs ağrısı olarak tanımlanır. Sebebini belirlemek önemli olduğu için doktorunuza başvurun.

Nasıl oluşur ?

Göğüs ağrısının birçok sebebi kalp ile ilgili değildir. Bunlar arasında:

> Yemek borusundaki spazma bağlı yutma güçlükleri
> Mide ekşimesine neden olan yemek borusuna mideden asit kaçması durumu (gastroözofajiyal reflü)
> Bronşit, zatüre gibi akciğer hastalıkları
> Kaburga ve göğüs kemiklerini etkileyen iltihap veya travmalar
> Endişe ve panik atak
> Kalp zarının iltihabı (perikardit), akciğer zarının iltihabı (plörezi)

Nasıl teşhis edilir ?

Göğüs ağrısının ne zaman oluştuğunu gösteren bir not tutmanız doktorunuza yardımcı olur. Notunuza şunları ekleyin:

> Ağrının karakteri nasıl, bıçak saplanır gibi, künt, yanıcı
> Ağrı ne zaman oluyor ve ne kadar sürüyor ?
> Neresi ağrıyor ?
> Ağrıyı iyileştiren veya kötüleştiren nedir ?
> Eşlik eden bulantı, kusma, nerleme, nefes almada güçlük gibi şikayetleriniz varmı ?

Aşağıdaki testler muayene ve detaylı sorgulamadan sonra yapılabilir:

> Elektrokardiyografi (EKG)
> Egzersiz testi
> Ekokardiyografi
> Koroner anjiyografi
> Kan testleri
> Özofagus fonksiyonu ile ilgili testler

Nasıl tedavi edilir ?

Doktorunuz problemin kalpten kaynaklanmadığına karar verdikten sonra ağrıya neden olan durum ile ilgili tedavinizi düzenleyecektir.

Doktorumu ne zaman aramalıyım ?

Doktorunuza tedavi sonrası ağrınız devam eder veya artarsa haber verin. Farklı bir ilaç veya doz değişimine ihtiyacınız olabilir veya ileri tetkikler yapılabilir.