Abdominal aort anevrizması nedir (AAA)? 

  • Aort vücuttaki en geniş kan damarıdır. Aort kalpten çıkıp göğüs içinden geçerek abdominal bölgeye ulaşır. Abdominal bölgede bacakları besleyen iki büyük damara ayrılır. Aort damarı vücdun tüm organlarına kan sağlayan atardamardır.


  • Abdominal aorta yaklaşık 3.5 cm’dir. Bazı insanlarda aort duvarı zayıflar ve zamanla aort genişler. Aort damarının genişlemesi “Anevrizma” olarak adlandırılır. Aort damarı genişledikçe duvarı daha fazla zayıflar ve duvarın yırtılma riski ortaya çıkar. Aort anevrizmasının ani yırtılması çoğunlukla ölümle sonuçlanır. Abdominal aort anevrizması özellikle ileri yaşlarda sık görülür.
kalp-krizi

Anevrizma Nasıl Oluşur ? 

Ateroskleroz abdominal aort anevrizmasının en önemli nedenidir. Ateroskleroz veya damar sertliği damar duvarında kolesterol ve diğer maddelerin birikimi ve duvara zarar vermesine neden olur. Aort duvarı zayıflar ve genişlemeye başlar. Hipertansiyon ve sigara içilmesi zayıflamayı arttıran en önemli etkenlerdir. Anevrizma bazen ailevi bir hastalık olarakta görülebilir.

Anevrizma Ne Şikayete Neden Olur ? 

Abdominal aort anevrizması uzun süre şikayete neden olmayabilir. Bazen hafif karın ağrısı, sırt ağrısı, kasık ağrısına neden olabilir fakat çoğu hastada şikayete neden olmaz. Aort anevrizması olduğu bilinen bir kişide aniden görülen ciddi karın veya sırt ağrısı anevrizmanın yırtıldığının göstergesi olabilir o yüzden hemen doktora başvurmak gerekir. 

Nasıl Tanı Konulur ? 

Abdominal aort anevrizmalarının çoğu doktor tarafından rutin muayene sırasında saptanır. Muayene sırasında karında her kalp atımı ile genişleyip küçülen kitle ele gelir. Anevrizma muayenede belirlendiğinde diğer teşhis yöntemleri ile çapı belirlenmelidir. Anevrizma çapı ile yırtılması direk ilişkilidir. Abdominal ultrasonik muayene ile anevrizma çapı kolayca belirlenebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile anevrizma çapı ve boyutları detaylı bir şekilde incelenebilir.

Nasıl Tedavi Edilir ?    

Abdominal Aort Anevrizmektomisi ve greftleme

  • Abdominal aort anevrizmektomisi ve greftleme ameliyatı anevrizmayı tamir veya çıkarmak için yapılır. Greft, Dacron (polyester) malzemeden yapılan dayanıklı bir tüptür. Anevrizma 4 cm’den küçük ise sadece yılda bir kontrol yeterlidir. Çapları 4-5.5 cm arasında ve şikayetlere neden olan anevrizmalar için operasyon gerekebilir. Anevrizma şikayete neden oluyor ve 5.5 cm’den büyük ise operasyon düşünülür.
  • Anevrizma ameliyatı sırasında cerrah karın bölgesini açar, anevrizma bölgesindeki aort kısmını “Dacron graft” ile değiştirir. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi genelde 10 günden kısadır ve 4-6 hafta içerisinde iyileşme gerçekleşir.
  • Anevrizmanın sızdırması ve yırtılması nedeni lie acilen yapılan ameliyatlarda komplikasyonlar fazla, ölüm oranı yüksek ve iyileşme zamanı daha uzundur.
aort

Endovasküler Greftleme

  • Anevrizma tedavisi için yeni bir tedavi metodu geliştirilmiştir. “Endovasküler Greftleme” denilen yöntemde kasıktaki atardamardan kateter yardımı ile anevrizma bölgesini dışarıda bırakacak bir tüp yerleştirilerek tedavi yapılmaktadır. Kasıktan yerleştirilen tüp bir balonun üzerine geçirilen ve ameliyatlarda kullanılan Dacron graft benzeri materyalden oluşur. Üzerinde Dacron grefti ile birlikte balon anevrizma bölgesine gelindiğinde şişirilir ve graft anevrizma bölgesine yerleştirilmiş olur. Graftin her iki ucunda grafti aort damarına sabitleyen küçük kancalar bulunur. Yerleştirilen graft ile anevrizma bölgesi dışarıda kalır ve yırtılma tehlikesi ortadan kalkar. Anevrizmanın graft ile tedavisi ancak uygun olan hastalarda ve tecrübeli merkezlerde yapılabilmektedir. 
endovasküler-greftleme